Szukaj

REGULAMIN

Regulamin

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem

www.amestore.eu jest DAVL GROUP Sp. z o. o. (zwanej dalej Sprzedającym), posiadająca NIP: 5252744866 , REGON: 369780644

Zasady działania sklepu

Sprzedająca prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia towarów przyjmowane są przez: e-sklep pod adresem www.amestore.eu

Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu

Sprzedaż prowadzona jest na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie.

Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

Sklep www.amestore.eu zapewnia bezpieczeństwo i całkowitą prywatność. Wszystkie dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie w procesie realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom niepowołanym. Podanie pełnych danych służy zapewnieniu najwyższej efektywności wykonania usługi.

Ceny na stronie podawane w złotych polskich [PLN] i w walucie Euro [ EUR] oraz w dolarach amerykańskich [USD] , stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT). Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedającą zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych;

Po złożeniu zamówienia, kupujący zobowiązany jest zrealizować płatność w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku nieodnotowania płatności, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

Sprzedająca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia. W opisie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów.

Sprzedająca w przypadku niemożności zrealizowania zamówienia ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, bądź anulowania zamówienia, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Dostawy zamówionego towaru realizowane są na terenie Polski jak i poza jej granicami.

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu – w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności online – po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego. Jeżeli wybrany towar jest dostępny i nie ma innych przeszkód o których Klient został poinformowany, pod wskazany adres zostanie on wysłany do Klienta w ciągu 2-4 dni roboczych, od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

* Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Dostarczaniem zamówień zajmują się firmy kurierskie DPD i Inpost – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu Âme nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 2 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem w/w terminu oświadczenia na piśmie – można to zrobić przez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w serwisie sklepu internetowego wraz z dowodem zakupu ( paragon). Odesłanie produktu nastąpić ma na adres:

ÂME STORE

DAVL GROUP SP. Z O. O.

ul. Żelazna 58/62 m.611

00-866 Warszawa

* z dopiskiem,, Zwrot zamówienia”

Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania jak również zapakowany ma być w oryginalne opakowanie w którym został dostarczony Klientowi.

UWAGA:

  • rzeczy zamawiane indywidualnie, pod inne wymiary niż standardowo dostępne w sklepie internetowym nie podlegają zwrotowi
  • Ze względu na higienę zasady zwrotów nie obejmują kolczyków
  • Jeżeli otrzymałaś/eś towar zgodny z zamówieniem, jednak rozmiar nie pasuje zastosowanie ma procedura zwrotu.


Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany towar na konto, z którego dokonana została wcześniej płatność;W przypadku wystąpienia zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Każda rzecz kupiona w naszym sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) stanowiącą o jej niezgodności z umową. Reklamację można złożyć drogą pocztową. Należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacji ,a następnie odesłać towar wraz z formularzem przesyłką opłaconą przez Klienta na adres:

ÂME STORE

DAVL GROUP SP. Z O. O.

ul. Żelazna 58/62 m.611

00-866 Warszawa

* z dopiskiem,, Reklamacja ”

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Sprzedający wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dn roboczych i, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci wartość wadliwego towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient otrzyma także zwrot poniesionych kosztów wysłania.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany na koszt Klienta wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

Ochrona danych osobowych 


Administratorem danych osobowych jest DAVL Group Sp. z o.o. działająca pod adresem ul. Nowolipie 17b/9 , zarejestrowana pod numerem NIP: 5252744866 , REGON: 369780644

Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów